W sprawie:
wyrażenia zgody na współdziałanie z gminą Kramsk i gminą Krzymów w celu realizacji projektu partnerskiego pn.: „Budowa trzech Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla gminy Kramsk, Ślesin, Krzymów ”

Data uchwały:
2019-09-25

Numer uchwały:
116/XIII/19

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
2019-09-25