Zamknij okno Drukuj dokument

Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych z terenu miasta i gminy Ślesin.

BZP.271.12.PN.2019                                                                        Ślesin 04.11.2019 r.

Dotyczy:  Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych z terenu miasta i gminy Ślesin

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:520475-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Ślesin: Usługi związane z odpadami

2019/S 212-520475Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający w związku z modyfikacją SIWZ zamieszcza sprostowanie- ogłoszenie o zmianie wysłane do publikacji. Tymczasowy numer 19-543006-001.

W związku z istotną zmianą w SIWZ na podstawie art. 12a ust.2  wydłuża się termin składania ofert. (wskazany w zmianach poniżej)

Zmiany w ogłoszeniu dotyczą:

-Sekcja II.2.4.- Opis zamówienia ( dodano w pkt.1) - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach kod odpadu 200399-356,00 Mg) 

-Sekcja IV.2.2- Termin składania ofert

Zmieniono na 10.12.2019 r. godz.11:00

- Sekcja IV.2.7.- Warunki otwarcia ofert

Zmieniono na 10.12.2019 r. godz. 11:15

Zmiany w SIWZ dotyczą:

- Rozdział III- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Rozdział  XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zmiana załącznika nr 1 do SIWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zmiana załącznika nr 2 do SIWZ- Formularz ofertowy

Zmiana załącznika nr 7 do SIWZ- Projekt umowy

Załączniki

OGŁOSZENIE (79.6kB)    
SIWZ (733.8kB)    
Załącznik nr 1-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (430.1kB)    
Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (98.5kB)    
Załącznik nr 3- JEDZ (126.4kB)    
Załącznik nr 4 - Wykaz usług (36kB)    
Załącznik nr 5 - Wykaz narzędzi (35kB)    
Załącznik nr 5a - Oswiadczenie o posiadaniu bazy (28.5kB)    
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależnoći (39.5kB)    
Załącznik nr 7 - Projekt umowy (352.3kB)    
Załącznik nr 8 wykaz solectw (193kB)    
Instrukcja miniportal (3MB)    
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_777a4c27-a213-4acc-9a2d-50e4723e19fb (0.7kB)    
Ogłoszenie o sprostowaniu- wysłane (82.3kB)    
SIWZ- poprawiony (734.3kB)    
Załącznik nr 1-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - poprawiony (430.8kB)    
Załącznik nr 2- Formularz ofertowy-poprawiony (101kB)    
Załącznik nr 7 - Projekt umowy-poprawiony (352.7kB)    
OGŁOSZENIE O ZMIANIE (80.8kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:UMiG
Źródło informacji:Małgorzata Ficner
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Ficner
Data wprowadzenia:2019-11-04 10:54:39
Opublikował:Małgorzata Ficner
Data publikacji:2019-11-04 11:03:45
Ostatnia zmiana:2019-11-12 07:53:26
Ilość wyświetleń:384