W sprawie:
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty


Data uchwały:
2019-11-28

Numer uchwały:
139/XV/19

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 20 20 roku.