W sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Ślesin, dla obszaru obejmującego część obrębu geodezyjnego Wąsosze i część obrębu geodezyjnego Kępa

Data uchwały:
2020-04-27

Numer uchwały:
180/XIX/20

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego