W sprawie:
przyjęcia Programu opieki nad bezpańskimi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ślesin na rok 2020

Data uchwały:
2020-04-27

Numer uchwały:
195/XIX/20

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego