W sprawie:
pozbawienia wybranej drogi kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania

Data uchwały:
2020-07-22

Numer uchwały:
215/XXI/20

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego