W sprawie:
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

Data uchwały:
2020-11-26

Numer uchwały:
250/XXV20

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
2020-11-26