Ślesin, 29.01.2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin Mariusz Zaborowski - Gminny Komisarz Spisowy w Ślesinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

                                                                                                      Ślesin, 09.02.2021 r.

Uwaga! Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.