Przypominamy, iż Gmina Ślesin podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie wspólnej realizacji Priorytetowego Programu Czyste Powietrze.

„Czyste Powietrze”, to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplania domów jednorodzinnych.

Program dotyczy budynków, w których wystąpiono o zgodę na budowę lub dokonano zgłoszenia budowy po 31 grudnia 2013r.

 

Program priorytetowy Czyste powietrze ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Zachęcamy do skorzystania z Programu i przypominamy, że zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą najpóźniej do 31 grudnia 2021r.). Od 1 stycznia 2022r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

 

Gminny punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej 15 w Ślesinie  (pok.211),  który jest czynny w pon., śr., czw.

w godzinach od 07:30 do 15.30,  we wtorki od 7:30 do 17:00 oraz w  piątki od 7:30 do 14:00.