Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie

ul. Żwirki i Wigury 55

62 - 561 Ślesin

tel. 63 2704 027

Dyrektor szkoły:
Bożena Balewska

z-cy dyrektora:

Joanna Stępniak

Agnieszka Nowak

Paweł Donderowicz

http://www.zspslesin.pl/