INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO

URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W ŚLESINIE

 

 

 

 

 

Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy unijnych

………………………………………………………………………..

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko

 

AGNIESZKA PALIWODA

 została wybrana Pani………………………………………………………………………….

                                                           (imię i nazwisko)

 

NIEDŹWIADY MAŁE

 zamieszkała w ………………………………………………………………………………….

                                                           (miejsce zamieszkania)

 

 

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Agnieszka Paliwoda spełnia kryteria niezbędne do pracy na wyżej wymienionym stanowisku urzędniczym. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatka trafnie                                      i wyczerpująco odpowiedziała na zadane pytania. Wysoka kultura osobista, dobra znajomość struktury organizacyjnej oraz motywacja do podjęcia pracy stanowią gwarancję właściwego wykonania powierzonych obowiązków służbowych.

Pani Agnieszka Paliwoda podejmie pracę na stanowisku urzędniczym w kwietniu 2011r.

 

 

 

                                                                                                       /-/ Mariusz Zaborowski

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin