W  Y  K  A  Z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Ślesin

przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

 

 

 

 

l.p

Położenie

nieruchomości

Nr działki

Pow.

w ha

Nr księgi

wieczystej

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

Okres dzierżawy

 

Wysokość czynszu

1.

 

Licheń Stary, ul. Konińska

część działki 353/4

0,1000

KN1N/00058448/7

- działka zabudowana budynkiem szkoły podstawowej

- w obowiązującym planie teren przeznaczony pod usługi publiczne

 

3 miesiące

160,00 zł brutto/m-c

 

 

2.

Goranin

część działek:

205/3

206/3

207/6

0,1008

KN1N/00050088/9

KN1N/00057784/7

- teren składowiska odpadów komunalnych

- teren składowiska odpadów komunalnych

- w chwili obecnej nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego

3 lata

3.690,00 zł brutto/m-c

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni  tj. od dnia 15.05.2012 r. do dnia 05.06.2012 r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 7 Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie lub pod nr telefonu 0632704011  w. 31.

 

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

                                                                                                                                                                            /-/ Mariusz Zaborowski