Ślesin, dn. 07.09.2012 r.

BNK.6845.31.2012

 

 

 

„BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚLESIN

informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wywieszony został na okres               21 dni, tj. od dnia 11.09.2012 r. do dnia 01.10.2012 r. wykaz n/w nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

- część działki położonej w mieście Ślesin oznaczonej nr 1021/2.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości zawiera wykaz wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej 15, zamieszczony                        na stronie internetowej www.slesin.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 7 Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie lub pod nr telefonu 0632704011  w. 31.”

 

                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

                                                                                          /-/ Mariusz Zaborowski