Ślesin, dn. 06.05.2013 r.

BNK.6845.5.2013

 

 

Informacja

o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym

 

 

„Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wywieszony został na okres 21 dni, tj. od dnia 07.05.2013 r. do dnia 28.05.2013 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości zawiera wykaz wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej 15. Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 7 Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie lub pod nr telefonu 632704011  w. 31.”

                                                                                             

           

                                                                                                         Zastępca Burmistrza 

          

            /-/ Sławomir Królak