BNK.6845.6.2013                                                                          Ślesin, dn. 10.05.2013 r.

  Informacja

o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym

 

„Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wywieszony został na okres 21 dni, tj. od dnia 14.05.2013 r. do dnia 04.06.2013 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym (Lubomyśle część działki nr 108/1).

Pełną informację dotyczącą nieruchomości zawiera wykaz wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej 15. Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 7 Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie lub pod nr telefonu 632704011  w. 31.”    
                                                                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

                                                                                                                                        /-/ Mariusz Zaborowski