URZĄD MIASTA I GMINY W ŚLESINIE

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin  tel. 63/2704011, fax 63/2704198

e-mail: umslesin@pro.onet.pl  www.slesin.pl

 

 

 


Ślesin, dn. 04.10.2013 r.

BNK.6845.22.2013

 

 

 

Informacja

o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych

do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

 

                                                       

 „Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wywieszony został na okres 21 dni, tj. od dnia 08.10.2013 r. do dnia 29.10.2013 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości zawiera wykaz wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej 15. Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 7 Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie lub pod nr telefonu 632704011  w. 31.”

                                                                                             

 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

      /-/ Mariusz Zaborowski