BZP.0050.2.1.2013                                                                                 Ślesin, 2013.12.23          

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

 

 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 nr 5 poz. 13 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowowania o udzielenie zamówienia o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

Nazwa i adres organizatora przewozów

Gmina Ślesin

Adres: ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin

 

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

 

Zawarcie umowy zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

 

Rodzaj transportu i zakres przewozu

 

1.  Środki transportu powinny zawierać co najmiej 20 miejsc siedzących.

2. Zakres zamówienia obejmował będzie przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na linii komunikacyjnej zgodnie z załącznikiem nr 1

3. Zamawiający ma prawo zwiększenia zakresu zamówienia do 20% w stosunku do przewidywanej wielkości zamówienia – zwiększenie ilości linii.

 

Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy (art. 22 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym):   

 

29 grudnia 2014 r.

 

Przewidywany okres trwania umowy:

 

12 miesięcy, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

 

                                                                      

                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

                                                                                        /-/ Mariusz Zaborowski