W związku ze zgłoszeniem przez organy prowadzące przyznania dofinansowania dla szkół lub zespołów szkół, które realizują w roku szkolnym 2015/2016 Rządowy Program „Książki naszych marzeń”, nastąpiła korekta listy szkół zakwalifikowanych do udzielenia wsparcia finansowego w ramach realizacji w 2016 roku Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Wicewojewoda Wielkopolski

/-/ Marlena Maląg

Poznań, 14 kwietnia 2016 r.

WAF.557.15.7.2016