BZP.271.4PN.2016                                                                     Ślesin 30.06.2016 r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

DOTYCZY: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Ślesinie w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na  terenie Miasta i Gminy Ślesin   

Zamawiający działając na podstawie art.38 ust.2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) udziela odpowiedzi na zadane pytania. Jednocześnie uzupełnia załącznik do dokumentacji projektowej - rysunek nr  1B- Rzut parteru- sala gimnastyczna.

                                                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin      

                                                                                                                      /-/ Mariusz Zaborowski