Informuję, iż w zwi±zku z rozstrzygnięciem Konkursu organizowanego Przez Polski Zwi±zek Koszykówki na utworzenie Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki (SMOK) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie dla dziewcząt/chłopców w ramach programu "SMOK", na podstawie powierzonego PZKosz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zadania pt. "Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży w ramach działań prowadzonych przez polskie zwi±zki sportowe", odbywać się będ± zajęcia pozalekcyjne, nieobowiązkowe oraz nieodpłatne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie, które s± finansowane przez Polski Zwi±zek Koszykówki ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki oraz przez Gminę Ś¦lesin.

obrazek