Ślesin, 30.08.2016 r.

INFORMACJA

dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy i Miasta Ślesin dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Sławęcinek, Sławęcin, Lubomyśle, Różnowa, Sarnowa Kolonia, Ślesin i Szyszyn*

 

W związku z tymczasową zmianą lokalizacji Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, zawiadamia się,
iż planowana dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, wyłożonego do publicznego wglądu, odbędzie się w dniu  7 września 2016 r., o godzinie  10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie,

w Sali Konferencyjnej, ul. Napoleona 15B,  62-561 Ślesin

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

/-/  Mariusz Zaborowski

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

* projekt planu sporządzono w związku z Uchwałą Nr 84/X/15 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy i Miasta Ślesin dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Sławęcinek, Sławęcin, Lubomyśle, Różnowa, Sarnowa Kolonia, Ślesin i Szyszyn