BZP.271.1.PN.2019                                                                              Ślesin 22.02.2019

Dotyczy:  Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Ślesin  na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018 /2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.