BZP.271.2.PN.2019                                                                    Ślesin 26.02.2019 r.

Dotyczy:  Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szyszyńskie Holendry w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu: ”Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne"

 

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza informację z otwarcia ofert.