BZP. 271.3.PN.2019                                                                     Ślesin 05.04.2019

Dotyczy: Zagospodarowanie terenu przy plaży w Ślesinie ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza informację z otwarcia ofert.