BZP.271.9.PN.2019                                                                       Ślesin 01.10.2019 r.

Dotyczy:  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Ślesin

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza informację z otwarcia ofert.