BZP.271.11.PN.2019                                                                         Ślesin 15.11.2019 r.

Dotyczy: Przebudowa dróg na terenie gminy Ślesin

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza informację z otwarcia ofert.