BZP.271.11.PN.2019                                                                          Ślesin 29.11.2019 r.

Dotyczy: Przebudowa dróg na terenie gminy Ślesin

Zadanie I: Przebudowa  drogi gminnej Wąsosze- Piotrkowice

Zadanie II: Przebudowa  drogi gminnej w miejscowości Konstantynowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.