BZP.271.12.PN.2019                                                                    Ślesin 10.12.2019 r.

Dotyczy:  Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych  z nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych z terenu miasta i gminy Ślesin

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza informację z otwarcia ofert.