BZP.271.12.PN.2019                                                                           Ślesin 23.12.2019

Dotyczy:  Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych z terenu miasta i gminy Ślesin

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.