BZP.271.14.PN.2019                                                                          Ślesin 31.12.2019 r.

Dotyczy: Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych na potrzeby Gminy Ślesin

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.