Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin Mariusz Zaborowski - Gminny Komisarz Spisowy w Ślesinie ogłasza otwarty i konkurencyjny  uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.