Kontakt do osoby zajmującej się obsługą merytoryczną strony:

Beata Kozikowska
Tel: (63) 270 40 11 wew. 131
beata.kozikowska@slesin.pl