ZARZĄDZENIE  WEWNĘTRZNE    NR  17/ 2004

        BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN

        Z DNIA 28 CZERWCA 2004 ROKU

 

 

w sprawie: powołania  Komisji Przetargowej

 

 

 

Na  podstawie art. 19  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19,  poz. 177 )   zarządzam, co  następuje :

 

 

§  1

 

Powołuję Komisję  Przetargową do  przygotowania i przeprowadzania  postępowania

 o udzielenie zamówienia pn.

 modernizację budynku remizy OSP w Półwiosku Starym ”.

 

 w następującym  składzie:

                            

1. Maciej Ptak                   -  Przewodniczący

2. Alicja Owczarska          -  sekretarz

3. Małgorzata  Żabierek     -  członek

4. Paweł Jaskulski             -  członek

5. Zbigniew Paprota          -  członek

 

 

§ 2

 

  Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

                                                                        /-/ Jan Niedźwiedziński