ZARZĄDZENIE  WEWNĘTRZNE    NR  27/ 2004

           BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN

Z DNIA 16 SIERPNIA 2004 ROKU

 

 

w sprawie:  powołania  Komisji Przetargowej

 

 

Na  podstawie art. 19  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19,  poz. 177 )   zarządzam,  co  następuje :

 

 

§  1

 

Powołuję Komisję  Przetargową do  przygotowania i przeprowadzania  postępowania

 o udzielenie zamówienia pn.

Dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób ( rok produkcji 2004)”

 

 w następującym  składzie:

                            

1. Władysław Kocaj                 -  Przewodniczący

2. Alicja Owczarska                 -  sekretarz

3. Małgorzata  Żabierek            -  członek

4. Sławomir Królak                  -  członek

 

 

§ 2

 

  Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

                                                                                 /-/ Jan Niedźwiedziński