ZARZĄDZENIE  WEWNĘTRZNE    NR  32/ 2004

 

          Burmistrza  Miasta  i  Gminy   Ślesin   z  dnia    23 
          września 2004r.

 


w sprawie:

                      powołania  Komisji Przetargowej

 

 

Na  podstawie art. 19  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19,  poz. 177 )   zarządzam, co  następuje :

 

 

§  1

 

 

Powołuję Komisję  Przetargową do  przygotowania i przeprowadzania  postępowania

 o udzielenie zamówienia pn.

 

 Budowa drogi Biskupie – Stogi (do granicy gminy)”

 

 

w następującym  składzie:

          

                 

1. Maciej Ptak                 -  Przewodniczący

2. Alicja Owczarska            -  sekretarz

3. Małgorzata  Żabierek          -  członek

4. Paweł  Jaskulski           -  członek        

 

 

§ 2

 

 

  Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 

                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

                                                                       /-/ Jan Niedźwiedziński