W sprawie:
likwidacji i przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ślesinie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz powierzenia spółce wykonywania zadań własnych Gminy Ślesin

Data uchwały:
2011-10-20

Numer uchwały:
100/XII/11

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia