BZP.271.10PN.2020                                                                          Ślesin 14.10.2020 r.

 

Dotyczy: Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych  z nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych z terenu miasta i gminy Ślesin.

Informacja o przesłaniu ogłoszenia do publikacji w DZ.UE